Jasmani suaian


Pendidikan jasamani suaian adalahmerupakan kaedah-kaedah yang dibentukkhusus untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatanatau kurang upaya.

Kurikulum pendidikan jasmani suaian adalahsebahagian daripada kurikulum biasa yang dimodifikasi (ubahsuai) bagi memenuhi keperluan-keperluan khas bagi murid-murid yang mengalami pelbagai kecacatan atau kurang upaya


OBJEKTIF


Menyediakan peluang dan kemudahanpendidikan jasmani untuk murid-muriddengan keperluan khas


Menyediakan pendidikan yang sesuai danrelevan kepada setiap murid dengankeperluan khas
BERITA BERKENAAN

LAPORAN KHAS UTUSAN

No comments:

Post a Comment